Logo Fizjoterapia Stomatologiczna Tomasz Marciniak

UMÓW WIZYTĘ

FIZJOTERAPIA STOMATOLOGICZNA

czytaj dalej →

Fizjoterapia w zaburzeniach stawu

skroniowo-żuchwowego

i bólu twarzy

 

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe (TMD) są powszechnym problemem występującym u 3-12% populacji. TMD są najczęstszą przyczyną występowania bólu w obrębie twarzy i głowy. Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, bo tak brzmi druga nazwa, to zbiór objawów, do których najczęściej zalicza się te związane ze stawem skroniowo-żuchwowym czy mięśniami żucia.

czytaj dalej →

Fizjoterapia
w bólach głowy i kręgosłupa

 

Bóle głowy i kręgosłupa są bardzo powszechnym zjawiskiem w populacji, jeszcze częściej występują u osób z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Migreny, napięciowe bóle głowy (czołowe, skroniowe, potyliczne) czy bóle wynikające z zaburzeń kręgosłupa szyjnego to najczęściej występujące typy bólów głowy.

czytaj dalej →

Fizjoterapia
przed i po operacjach
chirurgii twarzowo-szczękowej

 

Fizjoterapia w chirurgii twarzowo-szczękowej (ortognatycznej) powinna być elementem leczenia po takich procedurach, jak: chirurgiczne rozszerzenie szczęki (niezależnie od zastosowanego ekspandera SARPE - hyrax, TPD - dystraktor), czy operacje ortognatyczne (jedno- czy dwuszczękowe, genioplastyka, usuwanie płytek do osteosyntezy po zabiegach).

czytaj dalej →

Fizjoterapia
w stomatologii i ortodoncji

 

Fizjoterapia jest świetnym uzupełnieniem leczenia stomatologicznego: zachowawczego, endodontycznego czy chirurgicznego. Sprawdza się szczególnie w przypadku występowania szczękościsku, gdyż zmniejszony zakres ruchomości stawu u pacjenta nie pozwala wykonać niektórych procedur, np. w endodoncji, szczególnie podczas leczenia tylnych (trzonowych) zębów.

czytaj dalej →

Fizjoterapia
w logopedii

 

Współpraca fizjoterapeuty z logopedą jest najbardziej pomocna w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, zarówno w kierunku jego obniżenia, jak i podwyższenia. Może ono wynikać z dysfunkcji innych segmentów czy obszarów ciała, dlatego całościowe spojrzenie wydaje się być niezbędne w celu znalezienia przyczyny.

czytaj dalej →

Fizjoterapia
ortopedyczna - terapia manualna

 

Terapia manualna jest metodą obejmującą diagnostykę funkcjonalną opartą o wywiad, badanie manualne narządu ruchu, badanie neurologiczne, badanie postawy ciała i chodu. Terapia manualna w fizjoterapii ortopedycznej kładzie szczególny nacisk na ocenę funkcjonalną, która pozwala bardzo precyzyjnie określić przyczynę dolegliwości pacjenta...

Tomasz Marciniak Fizjoterapia Stomatologiczna

W pracy klinicznej korzystam z wielu metod, tak aby dobrać terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Za cel nadrzędny stawiam sobie dotarcie do przyczyny dolegliwości oraz jej eliminację. Uważam, że tylko takie podejście pozwala doprowadzić do skutecznego wyleczenia.

 

Specjalizuję się w fizjoterapii stomatologicznej i ortopedycznej. W zależności od prezentowanych objawów zaburzeń skroniowo-żuchwowych stosuję techniki zaczerpnięte z różnych metod fizjoterapeutycznych, mające na celu działanie przeciwbólowe nakierowane zarówno na mięśnie jak i staw, mobilizacje zwiększające zakres ruchu żuchwy czy techniki odblokowujące krążek stawowy.

 

Techniki manualne można również stosować w bólach głowy i bólach kręgosłupa szyjnego, które często współwystępują z TMD. Fizjoterapia stomatologiczna wspomaga również leczenie najczęściej występującej parafunkcji w obrębie narządu żucia czyli bruksizmu objawiającego się zaciskaniem zębów lub zgrzytaniem zębami.

 

Poza wymienionymi powyżej objawami fizjoterapia również ma zastosowanie w innych obszarach, tj.: zarówno w chirurgii stomatologicznej, jak i twarzowo-szczękowej (ortognatycznej), w stomatologii, ortodoncji i logopedii. Program leczenia dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

O wszystkich wskazaniach do fizjoterapii stomatologicznej możesz przeczytać poniżej w odpowiednich działach:

KONTAKT

Fizjoklinika s.c. 

 

ul. Nowogrodzka 62c/40

 

02-002 Warszawa

Ikona Facebook
Ikona Instagram
Ikona YouTube
Fizjoterapia stomatologiczna Tomasz Marciniak

Created by Słoneccy.pl