Nauka

 

Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy diagnostyki oraz terapii stawów skroniowo-żuchwowych.

 

Obecnie prowadzę projekt badawczy pt.: "Ocena funkcji stawu skroniowo-żuchowego przy wykorzystaniu wibroartrografii w kontekście diagnostyki trzasków stawowych" w ramach przewodu doktorskiego realizowanego na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Marciniak T. Krytyczna analiza narzędzi diagnostycznych stawu skroniowo-żuchwowego. Postępy Rehabilitacji. 2018;3:45-52.

 

Marciniak T, Wiszomirska I, Ilnicka L. Evaluation of postural stability in young and elderly women. Biomedical Human Kinetics 2018;10,134–140.

 

Rutkowska I, Kowalska A, Dadura E, Marciniak T, Łysoń B. Zdolność utrzymania równowagi dzieci w wieku 7 lat. W: Wojciechowska M, Śniegocka M. Redakatorzy. Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną [dok. elektroniczny]. Akademia Wychowania Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2018.

 

Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Marciniak T, Ścibek J. Postural stability of women over 60 physically active and physically inactive. Journal of Gerontology & Geriatric Research. 2016.

 

Marciniak T, Brożyński M, Wit A. Ultrasound guided joint space distance changes during manual therapy traction techniques of acromioclavicular joint (ACJ). Postępy Rehabilitacji 2015;29, 3, 13-19. Warszawa 2011. ISSN 0860-6161.

 

Molik B, Henszel Ł, Marciniak T, Biczyk K. Terapia ruchowa w usprawnianiu dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową. W: Bilska M, Golanko R, Sołtan J. Redaktorzy. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Biała Podlaska - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2014.

 

Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Zdrodowska A, Błażkiewicz M, Ilnicka L, Marciniak T. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku. Postępy Rehabilitacji 2013;3, 33-39. Warszawa 2013. ISSN 0860-6161.

 

Marciniak T. Artrokinematyka stawu barkowo-obojczykowego obrazowana przy pomocy ultrasonografii podczas stosowania technik trakcyjnych terapii manualnej. W: Materiały Pokonferencyjne. Warszawa, 2013. ISBN 978-83-61830-53-5;

 

Marciniak T, Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Kozdroń E. Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób starszych w aspekcie treningu. Postępy Rehabilitacji 2011;25, 2, 19-26. Warszawa 2011. ISSN 0860-6161.

 

Marciniak T. Wykorzystanie zapisu EMG do klasyfikacji ćwiczeń wzmacniających mięśnie okolicy barku z użyciem gum Thera-Band. W: Materiały Pokonferencyjne. Warszawa 2011.

 

Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Ilnicka L, Frysztak A, Marciniak T. Wpływ treningu przedsionkowego na równowagę osób starszych. Postępy Rehabilitacji 2010;24, 4, 5-10. Warszawa 2010. ISSN 0860-6161.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

wygłoszenie referatu pt.: Psychoemocjonalny profil pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia. Przesiewowe narzędzia diagnostyczne. podczas III Konferencji CRANIA "Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych". Krynica Zdrój, 28-29.02.2020.

 

wygłoszenie referatu pt.: „Diagnostyka pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia przy wykorzystaniu protokołu DC/TMD. Propozycja terapii. Praktyczne wskazówki kliniczne.” podczas 22. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Kraków, 16.09.2019.

 

wygłoszenie referatu pt.: Wywiad i badanie czynnościowe pacjenta z zaburzeniami funkcji narządu żucia. Rola dysku wewnątrzstawowego. Praktyczne wskazówki kliniczne.podczas Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów, które odbyło się w ramach III Ogólopolskiej Konferencji "Innowacje w otolaryngologii". Poznań, 11.04.2019.

 

wygłoszenie referatu pt.: „Badanie ortopedyczne i badanie fizjoterapeutyczne stawu kolanowego, „czego nie wiesz, tego nie widzisz”. Testy versus semiologia” podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda". Warszawa,26-27.05.2017.

 

wygłoszenie referatu pt.: „Artrokinematyka stawu barkowo-obojczykowego obrazowana przy pomocy ultrasonografii podczas wprowadzania technik trakcyjnych terapii manualnej” (1. miejsce w sesji pt. „Rehabilitacja” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców” organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa, 2013.

 

PROCEDURA BADANIA

1

informacja nt. badania

z wyjaśnieniem poszczególnych etapów

pisemna zgoda na udział

2

badanie podmiotowe

wywiad

3

badanie przedmiotowe

badanie manualne, pomiar zakresu ruchomości

4

wypełnienie

kwestionariusza

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

- badanie jest bezpłatne,

- badanie jest nieinwazyjne,

- czas trwania badania - 30-40 minut,

- projekt i procedura badawcza posiada pozytywną opinię Senackiej Komisji Etyki i Badań Naukowych AWF Warszawa.

Informacja o bezpłatnym badaniu stawu skronowo-żuchwowego (ból mięśni żucia, trzaski stawowe, ból stawu skroniowo-żuchwowego)
Twój e-mail*
Telefon*
Temat*
zgłoszenie na badanie TMJ
zapytaj o więcej szczegółów
inne
Pytanie?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę
WYŚLIJ 
WYŚLIJ 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

(*) pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu w sprawie uzyskania informacji lub umówienia się na bezpłatne badanie stawu skroniowo-żuchwowego realizowanego w ramach przewodu doktorskiego mgr Tomasza Marciniaka wszczętego na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce polityka prywatności.

Tomasz Marciniak - ZnanyLekarz.pl

KONTAKT