Logo Fizjoterapia Stomatologiczna Tomasz Marciniak

UMÓW WIZYTĘ

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłem wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii stomatologicznej, terapii manualnej oraz treningu sportowego. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Diagnostyka i terapia stawów skroniowo-żuchwowych wg. Kryteriów Badawczych Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders - DC-TMD). Prowadzenie Valerio Palmerini.
 • Kurs terapii manualnej według koncepcji IAOM (Międzynarodowej Akademii Medycyny Ortopedycznej (International Academy od Orthopedic Medicinie),
 • Diagnostyka i terapia stawów skroniowo-żuchwowych wg. koncepcji IAOM
 • Kurs Funkcjonalnej Reedukacji Nerwowo-Mięśniowej (Functional Neuromuscular Reabilitation). Kurs wg koncepcji prof. Eyal Ledermana.

 

Pozostałe szkolenia, o których warto wspomnieć to: kinesiotaping, kurs metody PNF (metoda torowania nerwowo-mięśniowego), czy kurs psychosomatyki i wpływu emocji na ciało człowieka.

 

Obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy diagnostyki oraz terapii stawów skroniowo-żuchwowych.

Logo AWF Warszawa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, PUBLIKACYJNA
ORAZ UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • wygłoszenie referatu pt.: „Co może wpływać na jakość połykania i gryzienia u osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.” oraz prowadzenie warsztatów pt.: „Zaburzenia połykania i gryzienia w chorobach nerwowo-mięśniowych - diagnostyka funkcjonalna i terapia." podczas IV Forum Praktyków - Pediatria. Warszawa, 9.12.2022.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Physiotherapy before and after orthognatic surgery.” podczas TMJ Pathology and Orofacial Rehabilitation. Rzym, 17-21.10.2022.

 

 • prowadzenie warsztatów pt.: „Anatomia, semiologia i diagnostyka funkcjonalna układu stomatognatycznego.” podczas VII Dnia Osteopaty. Poznań, 10.10.2022.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Szumy uszne u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - pułapki diagnostyczne.” podczas 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Głowy i Szyi. Wrocław, 18-21.5.2022.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Psychoemocjonalny profil pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia. Przesiewowe narzędzia diagnostyczne.” podczas III Konferencji CRANIA "Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych". Krynica Zdrój, 28-29.02.2020.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Diagnostyka pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia przy wykorzystaniu protokołu DC/TMD. Propozycja terapii. Praktyczne wskazówki kliniczne.” podczas 22. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Kraków, 16.09.2019.

 

 • udział w międzynarodowej konferencji Craniomandibular Congress, poświęconej diagnostyce i terapii zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Rzym, 26-28.04.2019.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Wywiad i badanie czynnościowe pacjenta z zaburzeniami funkcji narządu żucia. Rola dysku wewnątrzstawowego. Praktyczne wskazówki kliniczne.” podczas Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów, które odbyło się w ramach III Ogólopolskiej Konferencji "Innowacje w otolaryngologii". Poznań, 11.04.2019.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Badanie ortopedyczne i badanie fizjoterapeutyczne stawu kolanowego, „czego nie wiesz, tego nie widzisz”. Testy versus semiologia” podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda". Warszawa,26-27.05.2017.

 

 • wygłoszenie referatu pt.: „Artrokinematyka stawu barkowo-obojczykowego obrazowana przy pomocy ultrasonografii podczas wprowadzania technik trakcyjnych terapii manualnej” (1. miejsce w sesji pt. „Rehabilitacja” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców” organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa, 2013.

Udział w Konferencjach

 • Łysiak A, Marciniak T, Bączkowicz D. (2022) Repeatability of the Vibroarthrogram in the Temporomandibular Joints. Sensors 2022, 22(23), 9542.

 

 • Marciniak T. Krytyczna analiza narzędzi diagnostycznych stawu skroniowo-żuchwowego. Postępy Rehabilitacji. 2018;3:45-52.

 

 • Marciniak T, Wiszomirska I, Ilnicka L. Evaluation of postural stability in young and elderly women. Biomedical Human Kinetics 2018;10,134–140.

 

 • Rutkowska I, Kowalska A, Dadura E, Marciniak T, Łysoń B. Zdolność utrzymania równowagi dzieci w wieku 7 lat. W: Wojciechowska M, Śniegocka M. Redakatorzy. Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną [dok. elektroniczny]. Akademia Wychowania Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2018.

 

 • Marciniak T, Brożyński M, Wit A. Ultrasound guided joint space distance changes during manual therapy traction techniques of acromioclavicular joint (ACJ). Postępy Rehabilitacji 2015;29, 3, 13-19. Warszawa 2011. ISSN 0860-6161.

 

 • Molik B, Henszel Ł, Marciniak T, Biczyk K. Terapia ruchowa w usprawnianiu dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową. W: Bilska M, Golanko R, Sołtan J. Redaktorzy. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Biała Podlaska - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2014.

 

 • Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Zdrodowska A, Błażkiewicz M, Ilnicka L, Marciniak T. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku. Postępy Rehabilitacji 2013;3, 33-39. Warszawa 2013. ISSN 0860-6161.

 

 • Marciniak T. Artrokinematyka stawu barkowo-obojczykowego obrazowana przy pomocy ultrasonografii podczas stosowania technik trakcyjnych terapii manualnej. W: Materiały Pokonferencyjne. Warszawa, 2013. ISBN 978-83-61830-53-5;

 

 • Marciniak T, Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Kozdroń E. Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób starszych w aspekcie treningu. Postępy Rehabilitacji 2011;25, 2, 19-26. Warszawa 2011. ISSN 0860-6161.

 

 • Marciniak T. Wykorzystanie zapisu EMG do klasyfikacji ćwiczeń wzmacniających mięśnie okolicy barku z użyciem gum Thera-Band. W: Materiały Pokonferencyjne. Warszawa 2011.

 

 • Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Ilnicka L, Frysztak A, Marciniak T. Wpływ treningu przedsionkowego na równowagę osób starszych. Postępy Rehabilitacji 2010;24, 4, 5-10. Warszawa 2010. ISSN 0860-6161.

Wykaz Publikacji

Czas wolny

Wolne chwile przeznaczam na samodoskonalenie, naukę języków obcych oraz trening sportowy.

Doświadczenie organizacyjne

Uczestniczyłem w procesie powstawania Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) – samorządu zawodowego fizjoterapeutów, najpierw jako Koordynator Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, następnie byłem delegatem województwa mazowieckiego na I oraz II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Uczestniczyłem w organizacji wielu konferencji naukowych, a także Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów (OOWMF).

Prowadzenie kursów podyplomowych

Poza pracą kliniczną i naukową prowadzę kursy dla fizjoterapeutów, lekarzy i logopedów z tematyki diagnostyki i fizjoterapii narządu żucia.

Praca dydaktyczna i naukowa

Poza pracą kliniczną jestem asystentem na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu terapii manualnej oraz prowadzę projekty naukowe związane z fizjoterapią stomatologiczną. Jestem również autorem kliku prac oryginalnych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. W ramach rozwoju naukowego uczestniczyłem w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, zarówno w roli prelegenta, jak i słuchacza.

Praca kliniczna

Specjalizuję się w fizjoterapii stomatologicznej, fizjoterapii pacjentów po zabiegach chirurgii twarzowo-szczękowej oraz pacjentów z bólem w obrębie twarzy, bólami głowy i kręgosłupa. Pracuję również z pacjentami ortopedycznymi – po operacjach, urazach, kontuzjach lub z objawami związanym z przeciążeniem narządu ruchu.

 

W codziennej praktyce klinicznej stosuje holistyczny model terapii, który postrzega człowieka całościowo. Moim głównym celem jest dotarcie do przyczyn zgłaszanych dolegliwości oraz ich eliminacja. Uważam, że działanie przyczynowe jest jedyną skuteczną drogą leczenia.

Wykształcenie

Ukończyłem studia magisterskie na warszawskiej AWF na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne. Następnie uzyskałem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej przedstawiając rozprawę pt.: "Ocena funkcji stawu skroniowo-żuchwowego przy wykorzystaniu wibroartrografii w kontekście diagnostyki trzasków stawowych". W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłem studia na rzymskim Uniwersytecie UniCamillus na kierunku "TMJ Pathology and Orofacial Rehabilitation". Ukończyłem także wiele kursów z obszaru fizjoterapii stomatologicznej, fizjoterapii ortopedycznej, terapii manualnej oraz treningu sportowego. Jestem certyfikowanym terapeutą manualnym wg. International Academy of Orthopedic Medicine (IAOM).

 

 

dr Tomasz Marciniak

 

fizjoterapia stomatologiczna

fizjoterapia przed i po operacjach ortognatycznych

fizjoterapia w ortodoncji i logopedii

Tomasz Marciniak mgr fizjoterapii

O MNIE

KONTAKT

Fizjoklinika s.c. 

 

ul. Nowogrodzka 62c/40

 

02-002 Warszawa

Ikona Facebook
Ikona Instagram
Ikona YouTube
Fizjoterapia stomatologiczna Tomasz Marciniak

Created by Słoneccy.pl