Instruktorzy

Tematyka, zagadnienia

Szczegółowy program kursu

Logo Fizjoterapia Stomatologiczna Tomasz Marciniak

UMÓW WIZYTĘ

W ramach międzynarodowej kooperacji współpracuję z Scuola di Riabilitazione Cranio Mandibolare - organizacji która skupia fizjoterapeutów, lekarzy oraz optyków/optometrystów oraz osteopatów z Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Polski. Wszyscy specjalizujemy się w fizjoterapii stomatologicznej, leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu twarzy, głowy i szyi.

 

Wraz z Valerio Palmerinim i Manuelą Lalu prowadzę kursy dla polskich fizjoterapeutów, lekarzy (stomatologów, ortodontów) i logopedów z tematyki związanej z diagnostyką funkcjonalną, kliniczną oraz fizjoterapią u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Program szkolenia i przekazywana wiedza są oparte o najnowsze doniesienia naukowe (EBM – evidence based medicine, EBP – evidence based physical therapy), a także wytyczne międzynarodowych towarzystw z obszaru zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu twarzoczaszki, czy bólu głowy:

 • Kryteriów Badawczych Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia - Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC-TMD),
 • Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy - International Headache Society (IHS),
 • Amerykańskiej Akademii Bólu Twarzoczaszki - American Academy of Orofacial Pain (AAOP).

 

Szkolenie jest nastawione na przekaz podstaw teoretycznych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności (blisko 70% czasu to zajęcia praktyczne) wykonania badania narządu żucia, wnioskowania klinicznego oraz leczenia za pomocą technik terapii manualnej.

 

ORGANIZATOREM SZKOLEŃ W POLSCE JEST FIZJOSYSTEM - SZKOLENIA.

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW, DOSTĘPNOŚCI MIEJSC CZY CEN KURSÓW PROSZĘ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORA POPRZEZ STRONĘ WWW (kliknij, aby wejść na stronę organizatora).

dr Valerio Palmerini

 

Ukończyłem fizjoterapię na Rzymskim Uniwersytecie Sapienza, przedmiotem mojej pracy dyplomowej z 2006 roku była “Dysfunkcja C0-C1-C2 u noworodków”, następnie, w 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty II stopnia Rehabilitacji Medycznej oraz dyplom magisterski w zakresie zaburzeń skroniowo-żuchwowych (ang. temporomandibular disordes - TMD).

Kontynuowałem edukację i pracę w dziedzinie fizjoterapii zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz jej w toku międzynarodowych praktyk oraz stażu we francuskim Centre des Massues (Lion, 2008), na Uniwersytecie Amsterdamskim ACTA (2009, 2012), pracując z Corinne Visscher. W Holandii uczęszczałem do Academie Instituut w Utrechcie (2010, 2012) wraz z Antonem Dewijerem i pracowałem dla Uniwersytetu Radboud w Nijmegen (2010). W 2012 wizytowałem w AJ Hedger & Associates w Londynie.

Wykładałem kwestie związane z fizjoterapią w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach, jak dla przykładu na 45. Kongresie Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Twarzowo-szczękowej we francuskim Nancy (2009), podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Twarzowo-szczękowej w Ferrarze (2009) czy też podczas XVII Krajowego Kongresu Włoskiego Towarzystwa Chirurgii twarzowo-szczękowej w Como (2011).

Współpracowałem z Profesorem Cascone oraz Profesorem Dipaolo (od 2010) oraz, od 2009 roku, wykładałem na fizjoterapii paryskiego Uniwersytety Kartezjusza (Universitè Descartes) gdzie prowadziem zajęcia z anatomii sekcyjnej stawów skroniowo-żuchwowych.

Pełniłem też funkcje konsultanta na rzymskim Uniwersytecie Sapienza (2007-2014), w Centrum Bólu i Bólu Głowy Polikliniki Umberto I (2008-2013) oraz w Instytucie zaburzeń skroniowo-żuchwowych na Wydziale Stomatologii rzymskiego Uniwersytetu Sapienza (od 2010 do 2014).

 

dr Tomasz Marciniak

 

Ukończyłem studia magisterskie na warszawskiej AWF na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne. Następnie uzyskałem tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej przedstawiając rozprawę pt.: „Ocena funkcji stawu skroniowo-żuchwowego przy wykorzystaniu wibroartrografii w kontekście diagnostyki trzasków stawowych”. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłem studia na rzymskim Uniwersytecie UniCamillus na kierunku „TMJ Pathology and Orofacial Rehabilitation”. Ukończyłem także wiele kursów z obszaru fizjoterapii stomatologicznej, fizjoterapii ortopedycznej, terapii manualnej oraz treningu sportowego. Jestem certyfikowanym terapeutą manualnym wg. International Academy of Orthopedic Medicine (IAOM).

Specjalizuję się w fizjoterapii stomatologicznej – zajmuję się leczeniem pacjentów z objawami zaburzeń skroniowo- żuchwowych, fizjoterapii pacjentów po zabiegach chirurgii twarzowo-szczękowej czy bólem w obrębie twarzy, głowy czy kręgosłupa. Na co dzień pracuję również z pacjentami ortopedycznymi.

Poza pracą kliniczną i naukową we współpracy z Valerio Palmerinim i Manuelą Lalu prowadzę kursy dla fizjoterapeutów, lekarzy i logopedów z tematyki badania i fizjoterapii w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych i bruksizmie.

Poza pracą kliniczną jestem asystentem na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu terapii manualnej. W ramach przewodu doktorskiego prowadzę badania dotyczące diagnostyki trzasków występujących w stawach skroniowo-żuchwowych.

Jestem autorem kliku prac oryginalnych z obszaru fizjoterapii stomatologicznej czy ortopedii opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.

W ramach łączenia nauki z praktyką uczestniczyłem w wielu konferencjach krajowych, m.in. wygłosiłem referaty podczas 22. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (Kraków, 2019) oraz III Konferencji CRANIA „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych" (Krynica Zdrój, 2020). Brałem również udział w Craniomandibular Congress, który odbył się w Rzymie wiosną 2019 roku.

Wolne chwile przeznaczam na samodoskonalenie, naukę języków obcych oraz trening sportowy.

KURS PODSTAWOWY

MODUŁ 1

 

ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOLOGIA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO (TMJ)

 • Definicja i epidemiologia zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD ang. Temporomandibular Disorders).
 • Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ ang. Temporomandibular Joint) - kości, więzadła i mięśnie.
 • Nerwy czaszkowe (związane z obszarem twarzoczaszki).
 • Język - anatomia i funkcja.
 • Biomechanika TMJ (osteo- i artrokinematyka).
 • Klasyfikacja TMD.
 • Zaburzenia biomechaniczne – przemieszczenie krążka stawowego (z repozycją oraz bez repozycji), podwichnięcie stawu.

 

BADANIE PACJENTA Z OBJAWAMI TMD – KWESTIONARIUSZ DC/TMD (oś I)

 • Schemat badania na podstawie protokołu DC/TMD (oś 1).
 • Wywiad, obserwacja, zbieranie danych.
 • Palpacja stawu oraz mięśni żucia.
 • Testy diagnostyczne.
 • Rozpoznanie na podstawie drzew decyzyjnych zawartych w protokole DC/TMD.

 

FIZJOTERAPIA ZABURZEŃ SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH na podstawie EBM/EBP (fizjoterapii i medycyny opartej na dowodach naukowych)

 • Mobilizacje TMJ (ślizg przedni i boczny).
 • Ćwiczenia stawu oraz ćwiczenia proprioceptywne.
 • Techniki mięśniowo-powięziowe mięśni żucia, twarzy i szyi.
 • Manipulacje powięziowe.
 • Techniki na punkty spustowe bólu.
 • Mięśnie twarzoczaszki, połykanie i terapia miofunkcjonalna.

 

PRAKTYCZNE PODSUMOWANIE POPRZEDNIEGO DNIA

 

KRĘGOSŁUP SZYJNY i TMD

 • Kąt szyjno-czaszkowy, jego znaczenie i wpływ funkcjonalny na TMJ.
 • C0-C1-C2 i TMJ - wzajemny wpływ tych dwóch okolic.
 • Techniki uwalniające mięśnie układu podpotylicznego.
 • Terapia manualna w obrębie kręgosłupa szyjnego (EBM).
 • Ćwiczenia kręgosłupa szyjnego.

 

BÓLE GŁOWY i TMD

 • Bóle głowy i TMD – bardzo silne połączenie.
 • Opis i rozpoznanie migreny, napięciowych bólów głowy oraz bólów głowy pochodzenia szyjnego (zgodnie z ICHD-3).
 • Wywiad i badanie pacjenta z bólem głowy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Konsensusu Fizjoterapeutów (ang. International Physical Therapy Consensus).
 • Test zgięciowo-rotacyjny (FRT, ang. Flexion Rotation Test).
 • Testy wytrzymałości mięśni szyi.
 • Techniki terapii manualnej w obrębie czaszki.

 

EDUKACJA I ZALECENIA DLA PACJENTA Z TMD

 • Jak rozmawiać i co mówić do pacjenta z TMD – istota odpowiedniej komunikacji.
 • Sugestie i porady dla pacjenta z objawami TMD.
 • Zestaw polecanych ćwiczeń domowych dla pacjenta z TMD.

 

MODUŁ 2

 

PRAKTYCZNE POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z PIERWSZEGO MODUŁU.

 

NERW TRÓJDZIELNY – NAJWAŻNIEJSZY NERW W OBRĘBIE TWARZY

 • Anatomia nerwu trójdzielnego.
 • Techniki relaksacyjne mięśniowo-powięziowe intraoralne (mięśni: skroniowego, skrzydłowego boczny i przyśrodkowego, klinowo-żuchwowego).
 • Anatomia szczęki i kości podniebiennych.
 • Wprowadzenie do szynoterapii.
 • Techniki terapii manualnej w obrębie podniebienia.

 

MIĘŚNIE NADGNYKOWE I PODGNYKOWE

 • Anatomia kości gnykowej i mięśni nadgnykowych i podgnykowych.
 • Wpływ kości gnykowej na staw skroniowo-żuchwowy i postawę ciała.
 • Techniki manualne mięśni gnykowych.

 

BADANIE PACJENTA Z OBJAWAMI TMD – KWESTIONARIUSZ DC/TMD (oś 2)

 • Wpływ stanu psychoemocjonalnego pacjenta na powstawanie i utrzymywanie się objawów TMD.
 • Czym są kwestionariusze PHQ 9, JFLS 20, GCPS oraz JFLS 20 i co oceniają?
 • Oś II – opis, wyjaśnienie oraz wykorzystanie w praktyce.

 

FIZJOTERAPIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO (część II)

 • Terapia manualna kręgosłupa szyjnego ze szczególnym uwzględnieniem poziomu C0-1-2.
 • Kinesiotaping w obrębie twarzy, głowy i szyi.
 • Techniki neurodynamiczne w obrębie twarzoczaszki.

 

OCZY I TMD

 • Jak wzrok i jego zaburzenia mogą wpływać na pozycję głowy i TMD?
 • Wprowadzenie do badania wzroku na potrzeby fizjoterapeuty.

 

KURS ZAAWANSOWANY

MODUŁ 3

(dostępny jedynie dla absolwentów kursu podstawowego, tj. modułów 1 i 2)

 

Podsumowanie wiadomości z poprzednich modułów

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe i postawa ciała – czy istnieje pomiędzy nimi połączenie?

Fizjoterapia kręgosłupa szyjnego i piersiowego – propozycja terapii u pacjentów z TMD.

Bruksizm – definicja, etiologia, epidemiologia, powiązania z TMD, propozycja fizjoterapii.

Praca z pacjentem – pokaz.

TMD podczas lockdownu – globalne ćwiczenia terapeutyczne (ang. Global Therapeutical Exercises) dla pacjentów z TMD.

Emocje i TMD – jaki wpływ? Jaka fizjoterapia?

Szumy uszne – definicja, etiologia, epidemiologia, powiązania z TMD, propozycja fizjoterapii.

Zaburzenia zgryzu, szynoterapia i TMD.

Fizjoterapia przed i po zabiegach ortognatycznych (chirurgii twarzowo-szczękowej).

Praca z pacjentem – pokaz.

Objawy zaburzeń skroniowo-żuchwowych (ang. Temporomandibular disorders - TMD) są powszechnym zjawiskiem, gdyż dotyczą od 3 do 12% ogólnej populacji, najczęściej kobiet w wieku 20-40 lat. Wśród objawów TMD wymienia się: ból okolicy stawu skroniowo-żuchwowego (ang. Temporomandibular joint - TMJ), twarzy ale również głowy czy kręgosłupa szyjnego. Charakterystycznym objawem są również trzaski czy krepitacje stawowe, które mogą powodować zbaczanie żuchwy czy wręcz zablokowanie stawu. Objawy TMD mają ścisły związek ze stanem emocjonalnym pacjenta, często współwystępując z depresją, zaburzeniami lękowymi czy bruksizmem.

 

Kurs ma na celu przedstawienie zagadnień z anatomii prawidłowej, fizjologii, biomechaniki, a także z patologii stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni układu żucia oraz pozostałych elementów układu stomatognatycznego.

 

Podczas pierwszego dnia kursu objaśnimy anatomię stawu skroniowo-żuchwowego oraz jego biomechanikę i patofizjologię. Szczególną uwagę zwrócimy na trzy najczęstsze grupy dolegliwości: ból mięśniowo-powięziowy, a także przemieszczenie krążka stawowego (z repozycją lub bez repozycji) i szczękościsk i ból stawu. Zaprezentowane zostaną również połączenia z kręgosłupem szyjnym oraz ich wzajemne relacje. Dzień drugi poświęcony jest czaszce oraz najczęściej pojawiającym się przy zaburzeniach skroniowo-żuchwowych objawie – bólu głowy, z jednoczesnym rozróżnieniu jego rozmaitych typów.

 

W ramach zajęć teoretycznych kursanci poznają najczęściej występujące patologie w ramach TMD, profil pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia, a także przydatnych narzędzi diagnostycznych w codziennej praktyce klinicznej.

W trakcie zajęć praktycznych kursanci uczą się przeprowadzić kierowany wywiad, a także badanie manualne i funkcjonalne oparte na protokole DC-TMD (ang. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) - najlepiej przebadanej naukowo (EBM/EBP) i powszechnie uznawanej na całym świecie procedury oceny objawów zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Bazując na protokole uczestnik będzie potrafił postawić odpowiednie rozpoznanie w oparciu o drzewa decyzyjne, czyli schematy, które pozwalają rozpoznać i różnicować poszczególne zaburzenia w obrębie narządu żucia. Na tej podstawie uczestnicy będą potrafili wdrożyć adekwatne leczenie fizjoterapeutyczne, w postaci technik mięśniowo-powięziowych, technik nakierowanych na krążek stawowy, staw skroniowo-żuchwowy, a także zaprogramować ćwiczenia w ramach autoterapii.

 

Wśród prezentowanych narzędzi terapeutycznych i protokołów postępowania fizjoterapeutycznego w obrębie twarzoczaszki oraz kręgosłupa szyjnego uczestnicy poznają techniki obniżające napięcie mięśniowe, usprawniające funkcję stawu skroniowo-żuchwowego (ang. Temporomandibular joint - TMJ) oraz całego obszaru twarzy, głowy i kręgosłupa szyjnego poprzez:

 • techniki mięśniowo-powięziowe układu czaszkowo-szyjno-żuchwowego,
 • normalizację napięcia mięśni układu żucia, głowy i szyi,
 • przywracanie zakresu ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego, siły mięśniowej oraz stymulację propriocepcji,
 • poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej, mimiki twarzy i ekspresji emocji.

 

Oprócz zagadnień stricte związanych z TMD, uczestnicy poznają charakterystykę oraz propozycję terapii w bólach głowy, czy szyjnego odcinka kręgosłupa, jako zespołów współtowarzyszących z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Uczestnicy poznają najczęściej występujące typy bólu głowy, nauczą się technik terapii manualnej rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólu Głowy (International Headache Society - IHS), w celu podejścia terapeutycznego do pacjentów z bólem głowy wywołanym TMD, bólem głowy pochodzenia szyjnego, migreną oraz napięciowym bólem głowy (The International Classification of Headache Disorders - ICHD-3).

 

Po ukończeniu kursu, jego uczestnicy będą potrafili dostrzec i ocenić objawy TMD, wiedząc jak odróżnić fizjologię od stanu patologicznego, przy użyciu międzynarodowych standardów, takich jak DC-TMD, czy ICHD-3. Dodatkowo kursanci będą potrafić rozpoznać pacjenta z dysfunkcją w obrębie połączenia czaszki z kręgosłupem.

 

Ze względu na ogromny wpływu stresu i emocji na powstawanie TMD kursanci dodatkowo nauczą się oceniać stan emocjonalny pacjenta poprzez wykorzystanie wystandaryzowanych kwestionariuszy dotyczących zaburzeń lękowych czy depresji.

 

Kursanci zdobędą wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne do działania w ramach multidyscyplinarnego zespołu specjalistów (stomatologów, logopedów, neurologów, ortodontów), co jest konieczne, biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

 

Podsumowując, podczas tego 4-dniowego kursu (moduł 1 i 2), ponad 70% godzin zajęciowych będzie poświęcone na teorię i praktykę poprzez:

 • poznanie fizjologii, patologii oraz semiologii z zakresu TMD,
 • poznanie etiologii, epidemiologii, profilu pacjenta oraz najczęściej występujących chorób współtowarzyszących,
 • poznanie i wykonanie badania pacjenta zgodnie z Kryteriami Diagnostycznymi Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia (DC-TMD), oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3) opracowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólu Głowy (IHS),
 • przeprowadzenie technik terapii manualnej w celu poprawy funkcji stawu skroniowo-żuchwowego zgodnie z metodami sugerowanymi przez Amerykańską Akademię Bólu Twarzoczaszki (ang. American Academy of Orofacial Pain - AAOP), popartymi literaturą naukową z tej dziedziny,
 • programowanie fizjoterapii u pacjentów w przypadku wystąpienia objawów zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD), bólów głowy czy zaburzeń połykania.

 

Dodatkowo istnieje możliwość odbycia szkolenia trzeciego stopnia (jako osobnego kursu) podczas którego przedstawione zostaną nowe zagadnienia. Wśród nich bruksizm, szumy uszne, wpływ zaburzeń zgryzu na powstawanie TMD, relacja postawy ciała i TMD czy protokół postępowania fizjoterapeutycznego przed i po zabiegach chirurgii twarzowo-szczękowej. Dodatkowo zostaną rozszerzone informacje dotyczące wpływu emocji na TMD czy fizjoterapii kręgosłupa szyjnego. Na koniec każdego z dni przewidziana jest również sesja pokazowa pracy z pacjentem.

 

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów, lekarzy, logopedów oraz studentów tych kierunków.

Kursy i Szkolenia Tomasz Marciniak Fizjoterapia Stomatologiczna
Kursy i Szkolenia Tomasz Marciniak Fizjoterapia Stomatologiczna

KURSY I SZKOLENIA

KONTAKT

Fizjoklinika s.c. 

 

ul. Nowogrodzka 62c/40

 

02-002 Warszawa

Ikona Facebook
Ikona Instagram
Ikona YouTube
Fizjoterapia stomatologiczna Tomasz Marciniak

Created by Słoneccy.pl