Logo Fizjoterapia Stomatologiczna Tomasz Marciniak

UMÓW WIZYTĘ

#TMDweekendowonaukowo

#ciekawostkiTMD​​​​​​​

PORADNIK​​​​​​​

Epidemiologia zaburzeń skroniowo-żuchwowych, czyli kogo dotyczy TMD?

Epidemiologia zaburzeń skroniowo-żuchwowych, czyli kogo dotyczy TMD?

03 stycznia 2019

Epidemiologia

 

Dane literaturowe dotyczące częstotliwości występowania TMD mieszczą się w bardzo szerokim zakresie. Dodatkowym czynnikiem wydaje się być różnorodność stosowanych kryteriów diagnostycznych, kryteriów doboru grup, wieku badanych czy też wpływ współwystępujących chorób [1].

 

Pierwsze wzmianki dotyczące częstotliwości występowania TMD pojawiły się już na początku lat ’70 XX wieku oraz potwierdzane w kolejnych pracach [2,3]. Wartość, którą przywoływano była bliska 20–25% ogólnej populacji.

 

Dalsza eksploracja zagadnienia oraz rozwój technik badawczych pozwolił badaczom określić częstotliwość występowania zjawiska na poziomie: 5% [2], 3–4% [4], 6–7% [3], 2–4% [1], 8,4% [5] czy też 15,6–16,2% [6] oznaczające odsetek pacjentów wymagających leczenia, ze względu na intensywność występujących objawów.

 

W polskiej literaturze istnieją dwie publikacje opisujące tutejszą populację. Autorzy obu prac podają różne wartości występowania TMD pomimo korzystania z tożsamych kryteriów – 48,9% [7] oraz 26,5% [8].

 

Podsumowując, objawy TMD występują od 3 do 12% ogólnej populacji [15-17].

 

Możliwość porównywania wyników, dzięki ujednoliceniu narzędzi badawczych

 

Stworzenie oraz rozpowszechnienie kwestionariusza RDC–TMD (a także nowszej wersji DC-TMD) pozwoliło badaczom na porównywanie uzyskanych wyników, co przyczyniło się do aktualizacji danych epidemiologicznych zarówno dla ogólnej populacji, jak i pacjentów z TMD.

 

Przeprowadzenie diagnostyki pozwoliło wskazać patologię dysku u 11,4% [9] przedstawicieli ogólnej populacji oraz 41,1% – u pacjentów z TMD.

 

Dalsze badania wykazały patologię TMJ u 56,4% ogólnej populacji w tym 42% przypadków problemem stanowił dysk [10].

 

Występowanie TMD, a płeć

 

Dodatkowo piśmiennictwo prezentuje zjawisko większej częstotliwości występowania TMD u kobiet niż mężczyzn. Najczęściej opisywana proporcja zawiera się w przedziale 3–4:1 [8,9,11,12].

 

TMD, a wiek

 

Badacze zgodnie twierdzą, że szczytowy okres występowania objawów zaburzeń skroniowo–żuchwowych przypada pomiędzy 20, a 40 rokiem życia [13,14].

 

Współwystępowanie patologii

 

Ciekawym zjawiskiem opisywanym w literaturze było współwystępowanie patologii – na przykład patologii dysku oraz mięśni czy mięśni i stawu. Procent współwystępowania poszczególnych jednostek sięga poziomu 26,5% [8], 38% [7] czy nawet 64,3% badanej populacji [11].

 

Piśmiennictwo

 

 1. Allen KD, Detamore MS, Almarza AJ, Wong M, Athanasiou KA. Temporomandibular Joint Disc. Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering. John Wiley & Sons, Inc. 2006.
 2. Solberg WK, Woo MW, Houston JB. Prevalence of mandibular dysfunction in young adults. The Journal of the American Dental Association 1979;98(1):25-34.
 3. Carlsson GE. Epidemiology and treatment need for temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 1999;13(4):232-7.
 4. Gray RJ, Quayle AA, Hall CA, Schofield MA. Physiotherapy in the treatment of temporomandibular joint disorders: a comparative study of four treatment methods. British Dental Journal 1994;176(7):257-26.
 5. McMillan AS, Wong MC, Zheng J, Lam CL. Prevalence of orofacial pain and treatment seeking in Hong Kong Chinese. J Orofac Pain. 2006;20(3):218-25.
 6. Al-Jundi MA, John MT, Setz JM, Szentpétery A, Kuss O. Meta-analysis of Treatment Need for Temporomandibular Disorders in Adult Nonpatients. Journal of Orofacial Pain 2008;22(2):97-107.
 7. Osiewicz MA, Lobbezoo F, Loster BW, Loster JE, Wilkosz M, Naeije M, Ohrbach R. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC-TMD) – The Polish version of a dual-axis system for the diagnosis of TMD.*RDC-TMD Form. Badawcze Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia BKD/ZCURNŻ – polska wersja dwuosiowego systemu diagnostycznego ZCURNŻ.*Formularz BKD/ZCURNŻ. J Stoma. 2013;66(5):576-649.
 8. Loster JE, Osiewicz MA, Groch M, Ryniewicz W, Wieczorek A. The Prevalence of TMD in Polish Young Adults. Journal of Prosthodontics 2017;26:284–288.
 9. Manfredini D, Winocur E, Piccotti F, Ahlberg J, Lobbezoo F. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2011;112(4):453–46.
 10. Manfredini D, Arveda N, Guarda-Nardinia L, Segù M, Collesano V. Distribution of diagnoses in a population of patients with temporomandibular disorders. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2012;114(5):35-e41.
 11. Rollman GB, Lautenbacher S.Sex differences in musculoskeletal pain. Clin. J. Pain 2001;17:20–24.
 12. Tsang A, Von Korff M, Lee S, Alonso J, Karam E, Angermeyer MC, Borges GLG, Bromet EJ, de Girolamo G, Graaf R, Gureje O, Lepine JP, Haro JM, Levinson D, Browne MAO, Posada-Villa J, Seedat S, Watanabe M. Common Chronic Pain Conditions in Developed and Developing Countries: Gender and Age Differences and Comorbidity With Depression-Anxiety Disorders. The Journal of Pain 2008;9(10):883-891.
 13. Manfredini D, Piccotti F, Ferronato G, Guarda-Nardinia L. Age peaks of different RDC-TMD diagnoses in a patient population. Journal of Dentistry 2010;38(5):392-399.
 14. Liu F, Steinkeler A. Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Temporomandibular Disorders. Dent Clin N Am. 2013;57:465–479.
 15. Conti PC, Pinto-Fiamengui LM, Cunha CO, Conti AC. Orofacial pain and temporomandibular disorders: the impact on oral health and quality of life. Braz Oral Res. 2012;26 (Suppl 1):120–123.
 16. Zakrzewska JM. Temporomandibular disorders, headaches and chronic pain. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2015;29(1):61–63.
 17. Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain. 2000;14(4):310–319.

autor Tomasz Marciniak - fizjoterapeuta

Jeżeli chcesz być na bieżąco zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku czy Instagramie.

KONTAKT

Fizjoklinika s.c. 

 

ul. Nowogrodzka 62c/40

 

02-002 Warszawa

Ikona Facebook
Ikona Instagram
Ikona YouTube
Fizjoterapia stomatologiczna Tomasz Marciniak

Created by Słoneccy.pl