Logo Fizjoterapia Stomatologiczna Tomasz Marciniak

UMÓW WIZYTĘ

#TMDweekendowonaukowo

#ciekawostkiTMD​​​​​​​

PORADNIK​​​​​​​

Jakość snu u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

Jakość snu u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

10 stycznia 2021
JAKOŚĆ SNU U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI SKRONIOWO-ŻUCHWOWYMI
 
WSTĘP
Istnieje ścisły związek pomiędzy poziomem bólem, a obniżoną jakością snu, szczególnie u osób z przewlekłymi zespołami bólowymi. Wśród osób z TMD nawet 90% zgłasza zaburzenia snu.
CEL
Subiektywna ocena jakości snu (kwestionariusz PSQI) przez pacjentów z TMD i porównanie ich wyników z grupą kontrolną.
WYNIKI
60,3% badanych z TMD zgłosiła zaburzenia snu (grupa kontrolna 40,9%) - różnica była istotna statystycznie,
wiek wpłynął na wyniki jedynie w niewielkim stopniu, natomiast płeć nie miała istotnego znaczenia,
najgorszą jakość snu odnotowano u osób z przewlekłym bólem oraz depresją - wykryto tu odwrotną zależność tj. im większy poziom bólu, depresji, somatyzacji, tym jakość snu była gorsza.
WNIOSKI
jakość snu jest niższa u pacjentów z TMD, u których występuje ból, szczególnie ból przewlekły i depresja,
związek zaburzeń snu i bólu, skłania do włączenia narzędzi oceny jakości snu u pacjentów z dużym udziałem osi II (R)DC/TMD (ból, depresja, somatyzacja, zaburzenia lękowe).
 
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Zaburzenia snu współwystępują z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Największy związek z obniżeniem jakości snu ma czas i intensywność występowania bólu oraz poziom depresji. To właśnie dlatego tak ważne jest działanie na oba te aspekty. Obniżanie bólu oraz działanie antydepresyjne pozytywnie wpływają na jakość snu, z kolei dobra jakość snu działa przeciwbólowo (o czym w następnym poście z tej serii). Jest to zgodne z doniesieniami z poprzedniego artykułu o wpływie emocji na ból.
 
INFORMACJA DLA FIZJOTERAPEUTÓW/LEKARZY
Pytajcie swoich pacjentów z objawami zaburzeń skroniowo-żuchwowych o ilość i jakość snu, szczególnie tych, którzy uzyskali wysoką punktację w kwestionariuszach dotyczących bólu, depresji, zaburzeń lękowych.
 
Źródła

https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S1389945716301447


 

Streszczenia kolejnych prac naukowych w ramach serii #TMDweekendowonaukowo pojawiają się regularnie na moim profilu na Facebooku i Instagramie - zapraszam Cię do śledzenia treści w mediach społecznościowych.

autor Tomasz Marciniak - fizjoterapeuta

Jeżeli chcesz być na bieżąco zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku czy Instagramie.

KONTAKT

Fizjoklinika s.c. 

 

ul. Nowogrodzka 62c/40

 

02-002 Warszawa

Ikona Facebook
Ikona Instagram
Ikona YouTube
Fizjoterapia stomatologiczna Tomasz Marciniak

Created by Słoneccy.pl