Poniżej opis wybranych metod, którymi posługuję się w pracy z pacjentem:

 

fizjoterapia stomatologiczna

terapia manualna

refleksoterapia

klawiterapia

aurikuloterapia

terapia wisceralna

psychosomatyka

 

Fizjoterapia

 

W pracy klinicznej korzystam z wielu metod, tak aby móc dobrać terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Za cel nadrzędny stawiam sobie dotarcie do przyczyny dolegliwości oraz jej eliminację. Uważam, że tylko takie podejście pozwala doprowadzić do skutecznego wyleczenia. 

 

Specjalizuję się w fizjoterapii stomatologicznej i ortopedycznej. W ramach uzupełnienia leczenia, stosuję również metody odruchowe, które oddziałują na cały organizm. Ogólna stymulacja w połączeniu z pracą w miejscu bólu czy dysfunkcji zwiększa skuteczność terapii.

 

Promując komplementarny model terapii polecam wspomaganie leczenia zdrowym żywieniem czy też elementami psychosomatyki.

 

Dziedzina zajmująca się wpływem psychiki, stresu i emocji na ciało człowieka. Główne założenie przedstawia chorobę, jako formę ulgi po przebytym stresie. Droga do wyzdrowienia ciała prowadzi przez uświadomienie sobie oraz przepracowanie emocji wyzwalających reakcję w ciele. Psychosomatyka prezentuje komplementarny model terapii.

fot. Mateusz Tutaj

 

Terapia wisceralna wg Profesora A. Ogułowa

 

Leczniczy masaż brzucha polegający na ręcznej stymulacji narządów wewnętrznych prowadzącej do ich przekrwienia i pobudzenia lub wyciszenia ich funkcji.

 

Terapia wisceralna stanowi skuteczne narzędzie w przypadkach:

 • dysfunkcji układu pokarmowego (cukrzyca, choroby jelit, żołądka),
 • zaburzeń endokrynologicznych,
 • nadmiernej aktywności układu nerwowego prowadząc do wyciszenia poprzez stymulację układu przywspółczulnego (nerw błędny).

fot. Mateusz Tutaj

 

Twórcą współczesnej aurikuloterapii (łac. auris oznacza małżowinę uszną) był francuski lekarz Paul Nogier. Metoda bazuje na stymulacji punktów i stref zlokalizowanych na powierzchni małżowiny usznej, które są przypisane poszczególnym narządom w ciele. Drażnienie skórnych zakończeń nerwowych wywołuje reakcję naczynioruchową - miejscową oraz odległą na zasadzie łuku odruchowego.

 

Aurikuloterapia wpływa na:

 • regulację procesów wegetatywnych (autonomicznych),
 • obniżenie stanu zapalnego poprzez usprawnienie przepływu krwi w zajętej tkance,
 • zmniejszenie bólu,
 • wyciszenie zaburzeń nerwicowych.

 

Wykorzystując odruchowe właściwości aurikuloterapii można wygenerować ogólnoustrojowy bodziec dla organizmu, który wspiera podstawową terapię.

fot. Mateusz Tutaj

fot. Mateusz Tutaj

 

Instytut Klawiterapii

 

Metoda odruchowa polegająca na stymulacji zakończeń nerwowych zawartych w skórze za pomocą specjalistycznych narzędzi - klawików (łac. clavus - gwóźdź). Klawiki wykonane są ze stali chirurgicznej, a ich budowa nie narusza ciągłości skóry.

Stymulacja wywołuje reakcję przekrwienną prowadzącą do poprawy odżywienia tkanki uruchamiając kaskadę reakcji stymulujących jej gojenie. Oddziaływanie na układ nerwowy wzbudza utracone przewodnictwo regulując funkcje somatyczne oraz autonomiczne organizmu.

 

Klawiterapia prowadzi do odreagowania psychicznego i nerwowego, prowadząc do obniżenia poziomu stresu dając pacjentowi ulgę.

Dodatkowo wpływa na stymulację naturalnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu.

 

Polski Instytut Refleksologii - Metoda Ingham plus

 

Metoda polegająca na opracowaniu tkanki stóp i/lub rąk, na których znajdują się refleksy (strefy odruchowe) oddziałujące na poszczególne części czy narządy ciała, a także układy - hormonalny, trawienny, oddechowy czy sercowo-naczyniowy.

Stymulacja odpowiednich stref pozwala regulować funkcję chorego organizmu, przywracając prawidłowe funkcje.

 

Refleksologia jest bardzo przydatna, jako zabieg profilaktyczny, a także w stanach chorobowych. Jest metodą oddziałującą tonizująco na organizm pobudzając niedomagające narządy i hamując nadmierną pracę innych.

 

Refleksologię można stosować, jako uzupełnienie leczenia:

 • w stanach obniżonej odporności (anemia, częste infekcje),
 • chorób autoimmunologicznych (m. in. RZS - reumatoidalne zapalenia stawów, chorobie Hashimoto),
 • zaburzeń hormonalnych (PMS, menopauza).
 • zaburzeń trawiennych (dyspepsja, zaburzenia wchłaniania),
 • bólach głowy, kręgosłupa czy stawów obwodowych.

fot. Mateusz Tutaj

 

Międzynarodowa Akademia Medycyny Ortopedycznej - IAOM (ang. International Academy Of Orthopedic Medicine).

 

IAOM kładzie szczególny nacisk na diagnostykę funkcjonalną, która poprzez zastosowanie odpowiedniego protokołu badania pozwala bardzo precyzyjnie określić przyczynę dolegliwości. Protokół obejmuje szczegółowy wywiad, po którym następuje badanie manualne wraz z serią testów różnicujących patologie między sobą. Tak przeprowadzone badanie połączone z procedurą wnioskowania klinicznego stanowi niezwykle skuteczne narzędzie diagnostyczne.

 

Terapia manualna jest metodą obejmującą:

 • diagnostykę funkcjonalną opartą o wywiad, badanie manualne narządu ruchu, badanie neurologiczne, badanie postawy ciała i chodu,

 • leczenie nakierowane na przywrócenie funkcji danego segmentu czy stawu przy wykorzystaniu technik mobilizacji, manipulacji czy technik tkanek miękkich.

 

Terapia manualna najlepiej sprawdza się w przypadku:

 • bólów kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym czy lędźwiowo-krzyżowym (ostrej lub przewlekłej dyskopatii czy rwie kulszowej/barkowej),

 • bólu stawów spowodowanym stanem zapalnym, urazem czy zmianami przeciążeniowymi,

 • ograniczenia ruchomości stawów - po zapaleniu stawu, urazie, czy unieruchomieniu (np. opatrunkiem gipsowym), 

 • urazów czy przeciążeń tkanek miękkich.

fot. Mateusz Tutaj

 

Fizjoterapia stomatologiczna zajmuje się badaniem funkcjonalnym oraz terapią tkanek układu stomatognatycznego odpowiedzialnych za żucie do których przede wszystkim zalicza się: mięśnie żucia, stawy skroniowo-żuchwowe oraz układ nerwowy koordynujący ich pracę. Ocenie i leczeniu podlegają także pozostałe mięśnie szyi i głowy, które uczestniczą w żuciu, połykaniu i fonacji.

 

DIAGNOSTYKA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy fizjoterapeuty?

Konsultacje fizjoterapeutyczną należy podjąć w sytuacji wystąpienia następujących objawów:

 • ból lub sztywność mięśni żucia,

 • trzaski, klikanie, przeskakiwanie podczas ruchu żuchwy,

 • blokowanie żuchwy,

 • ograniczenie zakresu ruchomości żuchwy,

 • asymetrię toru ruchu żuchwy,

 • ból stawu skroniowo-żuchwowego.

Więcej o objawach TMD możesz dowiedzieć się czytając poradnik.

 

Kolejnymi wskazaniami do podjęcia fizjoterapii są:

 • leczenie ortodontyczne - przygotowanie przed założeniem oraz podczas stosowania aparatu (stałego lub ruchomego), a także szyn zgryzowych - relaksacyjnych, repozycyjnych czy stabilizujących,

 • leczenie protetyczne,

 • leczenie chirurgiczne - stan po ekstrakcji zęba, stan po wszczepieniu implantu, chirurgiczne rozszerzenie szczęki (SARPE -hyrax, TPD - dystraktor), operacje ortognatyczne (jedno- czy dwuszczękowe) - dowiedz się więcej czytając artykuł w poradniku,

 • stan po urazie (złamania, zwichnięcia) szczęki, żuchwy czy innych kości twarzoczaszki,

 • zaburzenia czucia twarzy po zabiegach operacyjnych,

 • stan po leczeniu radioterapeutycznym w obrębie głowy i szyi (włóknienie i utrata elastyczności tkanki powoduje ograniczenie ruchomości żuchwy - szczękościsk),

 • dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych,

 • neuralgia nerwu trójdzielnego (V), porażenie nerwu twarzowego (VII) oraz dysfunkcje innych nerwów czaszkowych,

 • zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji narządu żucia (np. po udarze mózgu),

 • skroniowe bóle głowy,

 • blizny pooperacyjne po zabiegach w okolicy głowy i szyi,

 • zaburzenia mięśniowo-powięziowe w obrębie głowy i szyi (czytaj artykuł na ten temat),

 • ból uchazaburzenia słuchuszumy uszne (po wykluczeniu przyczyny laryngologicznej),

 • odczucie obecności ciała obcego w gardle,

 • stany napięcia emocjonalnego powodujące dysfunkcję narządu żucia.

 

Fizjoterapia stomatologiczna ma również zastosowanie u pacjentów prezentujących najczęściej występującą parafunkcję układu stomatognatycznego, czyli bruksizm. Obszerny artykuł na temat bruksizmu przeczytasz w poradniku.

 

Jeżeli doświadczasz któregoś z powyższych objawów może to oznaczać, że doświadczasz zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

Więcej informacji ich temat, pozostałych wskazań do fizjoterapii stomatologicznej możesz przeczytać w poradniku.

 

TERAPIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

 

Precyzyjne określenie przyczyny dolegliwości pozwala wdrożyć skuteczną terapię nakierowaną na jej eliminację. W zależności od prezentowanych objawów stosuję techniki zaczerpnięte z różnych metod fizjoterapeutycznych, mające na celu działanie przeciwbólowe nakierowane zarówno na mięśnie jak i staw, mobilizacje zwiększające czy odblokowujące zakres ruchu żuchwy. Program leczenia jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Poza wymienionymi objawami fizjoterapia przynosi efekty podczas leczenia ortodontycznego - stosowania aparatów zarówno stałych, jak i ruchomych, leczenia wad zgryzu, czy też jako wspomaganie leczenia bruksizmu.

 

Fizjoterapia stomatologiczna jest stosowana z powodzeniem u dzieci i dorosłych.

 

ULOTKA DLA PACJENTÓW

fot. Mateusz Tutaj

Tomasz Marciniak - ZnanyLekarz.pl

KONTAKT